Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
Tk
Xuất hiện:
20 Tháng mười một 2017
Châm ngôn
Giới thiệu về
Trang web
Xếp hạng của Team
Terror Klan Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[Tk]Prisma Người lập Team 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 3:11 am
[Tk]Marxias Paladin 20 Tháng mười một 2017 Hôm qua, 5:45 pm
[Tk]___Goku___ Paladin 13 Tháng hai 2018 Hôm qua, 6:21 pm
[Tk]F1R_e Paladin 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 10:07 am
[Tk]Emperor___ Paladin 13 Tháng hai 2018 5 Tháng bảy 2018 - 6:06 pm
[Tk]Protista Paladin 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 7:28 am
[Tk]Skull_Guardian Paladin 1 Tháng hai 2018 17 Tháng bảy 2018 - 2:52 am
[Tk]Gofinho1919 Dios supremo Gofi 20 Tháng mười một 2017 10 Tháng sáu 2018 - 3:41 am
[Tk]Rich4rd Vos quien sos 23 Tháng mười hai 2017 21 Tháng hai 2018 - 4:58 am
[Tk]Elena_1 Lady Tk 28 Tháng hai 2018 2 Tháng tám 2018 - 11:31 pm
[Tk]flaapu Lady Tk 8 Tháng hai 2018 Hôm nay, 7:06 am
[Tk]ELMEXICANOX Campeon 21 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 7:14 am
[Tk]__Gio__ Campeon 21 Tháng mười một 2017 16 Tháng tám 2018 - 6:59 am
[Tk]MosTro_ Campeon 11 Tháng mười hai 2017 29 Tháng sáu 2018 - 2:56 am
[Tk]Tatsuya_ Campeon 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 4:11 am
[Tk]IronMilitant Campeon 22 Tháng mười hai 2017 13 Tháng năm 2018 - 9:08 am
[Tk]AzShacoTrust Campeon 2 Tháng sáu 2018 18 Tháng bảy 2018 - 2:20 am
[Tk]Abdel Campeon 20 Tháng mười một 2017 13 Tháng tám 2018 - 2:12 am
[Tk]Avid Campeon 23 Tháng mười một 2017 17 Tháng tám 2018 - 5:09 pm
[Tk]Dael_cr Campeon 20 Tháng mười một 2017 Hôm nay, 9:13 am
[Tk]LuiGiH Campeon 4 Tháng ba 2018 14 Tháng tám 2018 - 2:43 am
[Tk]Bananapancakes Campeon 23 Tháng mười hai 2017 20 Tháng bảy 2018 - 9:03 am
[Tk]El_Bartoh Campeon 31 Tháng mười hai 2017 Hôm nay, 8:08 am
[Tk]jhonJMm Mandoble 5 Tháng năm 2018 13 Tháng sáu 2018 - 7:07 am
[Tk]ArthurMx Mandoble 1 Tháng hai 2018 21 Tháng ba 2018 - 2:00 pm
[Tk]LauraSad Mandoble 2 Tháng sáu 2018 12 Tháng tám 2018 - 3:38 am
[Tk]Vz_TheDogMax_Vz Mandoble 22 Tháng một 2018 20 Tháng một 2018 - 3:35 pm
[Tk]esnouu Mandoble 17 Tháng hai 2018 26 Tháng ba 2018 - 4:57 pm
[Tk]raidman78 Mandoble 3 Tháng sáu 2018 18 Tháng sáu 2018 - 6:53 am
[Tk]Hero_Sword Mandoble 20 Tháng bảy 2018 17 Tháng tám 2018 - 9:18 pm
[Tk]Lunnna Mandoble 23 Tháng hai 2018 3 Tháng sáu 2018 - 3:21 am
[Tk]NoMercyy Mandoble 27 Tháng hai 2018 Hôm nay, 3:44 am
[Tk]mvangel94 Mandoble 5 Tháng năm 2018 2 Tháng năm 2018 - 3:10 am
[Tk]Valverde_7 Mandoble 10 Tháng ba 2018 Hôm qua, 3:09 am
[Tk]lavalkiria Mandoble 22 Tháng một 2018 4 Tháng tám 2018 - 3:52 am
[Tk]deakono17 Mandoble 5 Tháng năm 2018 6 Tháng tám 2018 - 3:39 am
[Tk]Buitre2k Mandoble 3 Tháng sáu 2018 3 Tháng sáu 2018 - 2:56 am
[Tk]Fenrir_Farkazok Trial ban 25 Tháng bảy 2018 13 Tháng tám 2018 - 4:13 am
[Tk]GAGAYA Trial ban 7 Tháng tám 2018 Hôm nay, 8:38 am
[Tk]GokuUltrainstin Quien te conoce papa 2 Tháng sáu 2018 13 Tháng tám 2018 - 4:37 am
[Tk]100GamesDeGoku Quien te conoce papa 24 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 10:01 am
[Tk]Gokusito_R Quien te conoce papa 5 Tháng hai 2018 25 Tháng bảy 2018 - 4:20 pm
[Tk]lalolanda__ Quien te conoce papa 27 Tháng hai 2018 Hôm nay, 2:26 am
[Tk]meco_1 Quien te conoce papa 23 Tháng mười một 2017 24 Tháng bảy 2018 - 10:39 pm
[Tk]BanDael Quien te conoce papa 5 Tháng năm 2018 18 Tháng bảy 2018 - 4:52 am
[Tk]Papichulo__ Quien te conoce papa 22 Tháng mười một 2017 5 Tháng hai 2018 - 4:25 am
[Tk]Pacloud Quien te conoce papa 28 Tháng bảy 2018 2 Tháng tám 2018 - 4:17 am